CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Minh Hải Nam 126,66 15:42:41 9 9
2 Nguyễn Tá Hào Nam 84,81 10:49:35 8 7
3 Phuc Hoang Dai Nam 76,03 09:16:10 8 7
4 Bùi Đức Bình Nam 75,53 08:24:38 7 7
5 Tiến Nguyễn Nam 67,65 06:47:57 5 5
6 Nguyễn Thế Hiệp Nam 63,75 07:02:26 10 7
7 Đỗ Mạnh An Nam 39,31 04:27:01 3 3
8 Phan thị thuỳ dương Nữ 20,35 02:46:04 4 3
9 Nguyễn Lan Nữ 2,66 00:24:19 1 1
10 NGUYEN HUU MANH Nam 0,00 00:00:00 0 0