CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đỗ Văn Huấn Nam 108,92 10:59:00 9 7
2 Trần Nhân Nam 102,70 08:36:26 6 6
3 Đàm danh tùng Nam 90,51 07:41:55 5 5
4 Ich Quan Do Nam 87,69 07:06:27 9 7
5 Lê Thế Anh Nam 38,33 04:17:43 3 3
6 LE TRONG Dung Nam 14,39 01:56:10 2 1
7 Nhung Nenly Nữ 8,01 00:59:45 1 1
8 Lại Hiếu Nam 0,00 00:00:00 0 0
9 Minh An Nam 0,00 00:00:00 0 0