CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Dương Hữu Vững Nam 106,80 10:36:16 18 9
2 CME 365 Nam 72,45 10:05:04 8 8
3 Nguyễn Hường Nữ 66,06 07:43:11 9 8
4 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 45,05 06:25:30 1 1
5 Nguyễn tiến quân Nam 36,14 03:41:35 3 3
6 Lê Quang Đàm Nam 22,57 03:06:26 5 5
7 Duc Tran Nam 11,56 01:22:49 1 1
8 Nguyễn Mạnh Hà Nam 9,10 01:00:31 1 1
9 Nguyễn viết hà Nam 0,00 00:00:00 0 0
10 Nguyen Thu Nữ 0,00 00:00:00 0 0