CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Suu Tran Nam 427,73 1.19:56:49 16 9
2 Nguyễn Văn Ngạn Nam 247,72 1.01:06:13 18 9
3 Nguyễn Đình Chiến Nam 204,03 20:42:25 8 6
4 Agie MyHa Nữ 39,24 04:44:41 3 3
5 Nguyễn Đăng Quang Nam 37,96 04:11:18 6 4
6 Ngô Thế Toàn Nam 32,51 03:44:34 5 4
7 Le thi luu Nữ 26,32 03:34:09 4 4
8 Phan Thanh Dương Nam 23,90 02:35:42 3 2
9 Trần văn chung Nam 17,49 01:43:32 2 2
10 Tran minh dung Nam 0,00 00:00:00 0 0