CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trịnh Đình An Nam 154,89 13:05:51 7 7
2 Nguyễn Văn Quyết Nam 153,85 16:23:39 7 7
3 Nguyen Hung Nam 114,31 12:59:53 9 9
4 Vũ Ngọc Huy Nam 78,58 08:51:04 6 6
5 huong Nữ 74,76 09:22:52 8 8
6 Mai Thị Vân Anh Nữ 69,79 07:08:29 8 8
7 Cao Mạnh Tuấn Nam 60,28 06:06:42 5 5
8 Nguyễn Xuân Nghĩa Nam 46,40 05:18:15 3 3
9 Mai Văn Thìn Nam 35,37 03:25:11 3 3
10 Lý Lê Nữ 10,01 00:59:02 1 1