CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyen Garfield Nam 99,55 12:10:34 12 8
2 Quách Vĩnh Thắng Nam 97,21 09:47:00 8 7
3 Dang Dinh Dung Nam 67,06 08:44:24 7 7
4 Dang Le Nam 57,67 05:27:57 3 3
5 Hà Trịnh Nữ 39,39 04:16:41 4 4
6 Vương Nguyễn Minh Thư Nữ 37,08 04:26:56 5 5
7 Huyen Le Nữ 16,33 01:58:33 5 5
8 Lê Cảnh Phúc Nam 4,00 00:32:43 1 1
9 Hồ Tuấn Linh Nam 0,00 00:00:00 0 0