CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 MAH TRAN Nam 138,10 12:27:47 15 9
2 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 84,36 09:39:17 8 8
3 Đặng Trường Barça Nam 75,87 08:36:49 11 8
4 Đỗ Cao Cường Nam 41,46 04:21:22 9 4
5 BÙI HOÀNG BẮC Nam 40,02 04:44:41 6 6
6 Đỗ Văn Thắng Nam 38,28 04:21:03 5 5
7 Nguyễn Bách Thảo Nam 32,57 03:51:44 4 4
8 Ngô Thị Kim Chi Nữ 0,00 00:00:00 0 0
9 Trần Văn Huyên Nam 0,00 00:00:00 0 0