CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Tuyển nguyễn Nam 205,36 19:08:41 9 8
2 Cao Tuấn Việt Nam 107,22 10:16:50 5 5
3 Phuoc Nguyen Nam 73,85 06:33:21 5 5
4 Vũ Việt Khoa Nam 27,04 02:31:42 2 2
5 Lê Trí Bình Nam 19,98 02:05:52 2 2
6 Phạm thu hà Nữ 15,17 02:09:32 1 1
7 Nguyễn Hồng Nguyên Nam 6,66 01:00:38 1 1
8 Thuy Dao Nữ 0,00 00:00:00 0 0