CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trần Văn Thảo Nam 137,63 13:13:07 9 9
2 Nguyễn Huy Tiệp Nam 108,90 11:47:17 6 6
3 Phọt Phẹt Nam 103,99 11:58:12 5 5
4 Ngọ Nghiêm Nữ 103,05 13:44:01 7 7
5 Trần Trọng Nam 84,26 10:47:20 7 7
6 Tử Hiếu Nam 46,36 06:01:55 4 4
7 Phan Hạnh Nữ 26,29 03:54:56 3 3
8 Lan Nguyên Nữ 0,00 00:00:00 0 0