CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Võ Văn Linh Nam 558,21 2.22:51:17 17 9
2 Phạm Công Hậu Nam 492,59 2.13:20:18 17 9
3 Linh chế Nữ 477,77 2.11:52:46 17 9
4 Lưu Thị Minh Hằng Nữ 467,76 2.10:39:02 17 9
5 Phong letan Nam 369,67 1.22:54:18 17 9
6 Nguyễn Văn Hồng Nam 326,45 1.17:43:31 17 9
7 Lê Thị Bích Thơm Nữ 180,96 22:51:04 14 9
8 Nguyễn chí công Nam 160,56 20:28:19 12 8
9 Tan Loc Nam 153,87 19:04:47 13 8
10 MAN NGUYEN Nữ 153,70 19:08:06 12 7