CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trần Phúc Nam 106,49 11:38:11 8 7
2 HÀ VĂN MINH HUY Nam 92,82 08:37:55 6 6
3 Mai Diệu Thuý Nữ 68,53 07:25:05 4 4
4 Huy Hoang Nam 62,12 06:26:38 6 5
5 Thông Nguyễn Nam 29,84 03:01:25 4 4
6 Trần Phúc Nam 11,26 01:11:31 1 1