CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Đình Ah Tú Nam 452,40 2.05:01:07 16 8
2 phi phi Nữ 133,21 14:17:21 7 7
3 Tuấn Nguyễn Thanh Nam 88,44 09:38:20 4 4
4 Võ thị kim thảo Nữ 69,67 07:58:44 2 2
5 HỒ VĂN SƠN Nam 54,94 05:19:24 5 5
6 Nguyễn Minh Vũ Nam 45,77 05:06:10 3 3
7 Khai Vạn Tâm Nam 45,10 03:54:38 4 4
8 Khánh Hoàng Nam 34,55 02:50:27 5 5
9 Nguyễn Đức Thuận Nam 28,72 02:42:26 2 2
10 Thanh Vỹ Phạm Nam 20,13 01:38:20 4 4