CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Lê Quang Vinh Nam 355,54 1.18:13:55 23 8
2 Kim Oanh Nữ 120,79 16:20:00 12 8
3 Võ Trần Tiến Nam 103,31 13:43:27 12 6
4 Đỗ Khắc Tuấn Nam 95,89 09:57:21 7 7
5 Phan thị thu nguyệt Nữ 79,79 09:52:22 8 6
6 Nguyên Vy Nữ 71,76 09:12:41 8 7
7 Nguyễn thị hương Lan Nữ 63,60 08:48:29 10 7
8 Nguyễn thị thanh triều Nữ 0,00 00:00:00 0 0