CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Đoàn Thị Kim Tuyến Nữ 199,16 1.01:35:13 15 9
2 Hồ Đắc Hậu Nam 152,60 18:07:33 18 6
3 Tống Hải Anh Nam 121,64 12:49:55 16 8
4 Nguyễn Văn Lầu Nam 81,52 08:32:29 8 6
5 Phin Trần Đình Nam 75,31 07:58:27 8 6
6 Nguyễn Chơn Phương Nam 49,03 05:32:10 5 4
7 HỮU THANH NGUYỄN Nam 20,22 02:29:03 3 3
8 HỒ THẾ THUẬN Nam 20,02 02:14:02 2 2
9 Nguyễn Vũ Nam Nam 12,58 01:44:52 4 2
10 Trần Ý Nhi Nữ 0,00 00:00:00 0 0