CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Siêu Bé Bỏng Nam 502,93 2.10:37:46 15 8
2 Huỳnh Quốc Hoà Nam 428,75 2.12:21:51 19 9
3 Huy Hoàng Nam 27,95 02:47:33 3 3
4 Võ Hoàng Thông Nam 22,03 02:29:06 3 3
5 Trần Hải Hiếu Nam 20,44 02:33:09 5 5
6 Võ Thiên Tài Nam 18,68 02:01:06 5 5
7 ĐẶNG VĂN ĐỨC Nam 13,82 01:29:19 4 4
8 Bùi Thanh Vỹ Nam 0,00 00:00:00 0 0
9 Hoàng Văn Đức Nam 0,00 00:00:00 0 0
10 Vân Lee Nữ 0,00 00:00:00 0 0