CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trần Toản Nam 176,43 17:29:00 11 7
2 Nguyễn Thị Hương Nhung Nữ 155,22 16:58:13 13 9
3 Mai Nhật Thùy Nam 150,13 14:19:25 11 8
4 Trần Duy Đàn Nam 115,35 10:49:32 7 6
5 Vy Thị Thu Hằng Nữ 90,64 10:26:59 8 7
6 Lê Văn Thiện Nam 81,15 09:03:40 5 5
7 Dương Hồ Phương Nam 80,14 09:09:51 7 7
8 Nguyễn Quốc Trọng Nam 51,19 05:03:44 2 1
9 Mai Đại Phương Nam 30,30 03:05:25 3 3
10 Đông Thu Nam 0,00 00:00:00 0 0