CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Tạ duy Bằng Nam 78,67 07:42:30 6 6
2 Trần Thị Nga Nữ 77,10 08:09:16 8 6
3 NguyễnChung14 Nam 72,94 07:23:52 11 9
4 Bùi Thanh Tùng Nam 32,60 03:32:13 3 3
5 Đặng Vũ Long Cường Nam 21,00 02:33:58 1 1
6 Nguyễn Xuân Hải Nam 15,04 01:36:58 2 2
7 haininh Nguyen Nam 15,03 01:29:12 2 2
8 Nguyễn Thịnh Vượng Nam 10,86 00:49:52 1 1
9 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 0,00 00:00:00 0 0
10 Vương Xuân Hà Nam 0,00 00:00:00 0 0