CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Hoàng Nhiệm Nam 108,14 11:38:24 7 7
2 Nguyễn Hữu Đức Nam 76,53 07:22:14 6 5
3 Hà Thuý Anh Nữ 59,09 06:24:18 6 6
4 Đinh Văn Thường Nam 49,14 05:19:51 4 4
5 Nghiêm Văn Tâm Nam 44,33 05:19:43 4 4
6 Giang Yến Bình Nữ 36,46 05:05:36 4 4
7 Raica Nguyen Nam 32,78 03:22:49 3 3
8 Lan Phuong Nguyen Nữ 32,23 04:22:40 5 5
9 Nguyễn Thị Thu Giang Nữ 0,00 00:00:00 0 0