CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Trần Bảo Ngọc Nam 140,81 14:39:34 10 9
2 Tran Tam Tuan Nam 125,49 18:36:17 9 9
3 Minh Hiếu Nam 105,47 14:58:24 10 8
4 Nguyễn Thế Tâm Nam 103,95 14:36:50 12 9
5 LE HUU PHUONG Nam 103,31 12:14:33 6 6
6 Nguyễn Chiến Thắng Nam 95,71 13:03:57 8 7
7 tichthienthai Nam 68,83 09:54:51 8 7
8 Thao Vu Phuong Nữ 66,42 09:52:44 5 5
9 Phương Anh Vũ Nam 52,42 07:10:10 4 4
10 Nguyễn Thị Chang Nữ 44,24 06:49:54 4 4