CÙNG ANTA CHẠY QUA MÙA DỊCH

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Củ Khoai Nam 122,20 11:48:12 8 8
2 Nguyễn Đức Trung Nam 103,71 11:06:03 9 8
3 Tuấn phạm Nam 100,55 10:10:26 9 9
4 Ngan Vu Van Nam 90,10 09:21:08 8 8
5 Vũ Đức Chung Nam 87,43 08:49:28 8 7
6 Bảo Chi Nữ 77,85 08:48:07 8 8
7 Nguyễn Hồng Quân Nam 74,82 08:16:57 7 7
8 Đào Hữu Đức Nam 70,45 07:24:13 4 4
9 nguyen chien Nam 57,83 05:38:52 6 6
10 Vũ Thảo Nữ 40,01 04:16:46 3 3