|

DAR CHALLENGE 2020 - Tháng 3

2,6km Distance
26:14 Time
09:57/km Pace
180 Calories
Afternoon Run
5,4km Distance
45:09 Time
08:22/km Pace
338 Calories
Chạy dưỡng sinh
21,0km Distance
02:10:40 Time
06:13/km Pace
1358 Calories
Cần câu cơm khi về già😜😜😜
5,3km Distance
38:07 Time
07:09/km Pace
345 Calories
Chạy dưỡng sinh
1,0km Distance
09:37 Time
09:36/km Pace
74 Calories
Evening Run
10,0km Distance
56:02 Time
05:35/km Pace
619 Calories
Ấm lòng giữa trời mưa mùa Covid😍😍😍.               #suctresacombank
7,0km Distance
37:36 Time
05:21/km Pace
437 Calories
Thứ 2 là ngày đầu tuần💪💪💪
0,0km Distance
00:42 Time
Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,7km Distance
52:15 Time
09:14/km Pace
343 Calories
Tránh Covid19 lại gặp Cô này😜😜😜
8,0km Distance
42:24 Time
05:17/km Pace
511 Calories
Suy nghĩ tích cực - hành động trách nhiệm💪💪💪
1,0km Distance
06:59 Time
06:41/km Pace
76 Calories
Afternoon Run
8,7km Distance
57:32 Time
06:37/km Pace
588 Calories
Run fight against Covid 19💪💪💪
10,3km Distance
56:22 Time
05:28/km Pace
617 Calories
Ngày 10 tháng 3 - chén nửa cái HM sub2😜😜😜
7,0km Distance
38:22 Time
05:28/km Pace
443 Calories
Khoe cái huy chương mới😍😍😍
5,4km Distance
46:43 Time
08:41/km Pace
504 Calories
Mùng 8 tháng 3
3,8km Distance
29:22 Time
07:46/km Pace
291 Calories
Evening Run
3,5km Distance
17:03 Time
04:54/km Pace
202 Calories
Tinh thần 8/3 bất diệt😍😍😍
3,0km Distance
19:48 Time
06:32/km Pace
215 Calories
Evening Run
5,0km Distance
26:23 Time
05:15/km Pace
294 Calories
Tăng tốc nhanh dần đều - cải thiện chút so với hôm qua😍😍😍