|

DAR CHALLENGE 2020 - Tháng 3

9,1km Distance
01:01:05 Time
06:44/km Pace
576 Calories
Đường đua F1 🏎 1 mình 1 đường 🏃🏻‍♀️
5,1km Distance
48:47 Time
09:33/km Pace
324 Calories
Night Run
5,7km Distance
37:58 Time
06:37/km Pace
382 Calories
Evening Run
5,1km Distance
58:09 Time
11:29/km Pace
325 Calories
Lunch Run
28,5km Distance
03:13:24 Time
06:47/km Pace
1888 Calories
Ok la 👌🏻
13,1km Distance
01:52:30 Time
08:34/km Pace
865 Calories
Evening Run
4,9km Distance
53:52 Time
11:01/km Pace
316 Calories
Voi đi mua Măng về xào Thịt Bò 😂
1,9km Distance
17:06 Time
09:02/km Pace
120 Calories
Morning Run
3,5km Distance
41:53 Time
11:54/km Pace
225 Calories
Voi lên Hồ
15,4km Distance
01:47:38 Time
06:58/km Pace
1025 Calories
Voi ăn Bim Bim 😁
0,0km Distance
00:03 Time
Pace
0 Calories
Night Run
10,0km Distance
01:26:19 Time
08:37/km Pace
639 Calories
Voi nhặt Thóc 🤣☝🏻
5,5km Distance
56:19 Time
10:11/km Pace
349 Calories
Voi đi bộ 🐘
13,5km Distance
01:34:38 Time
06:59/km Pace
906 Calories
Evening Run
23,3km Distance
02:33:35 Time
06:34/km Pace
1490 Calories
Báo cáo Chi Bộ! Hết!
10,4km Distance
01:16:03 Time
07:20/km Pace
693 Calories
Evening Run
10,2km Distance
01:10:04 Time
06:53/km Pace
683 Calories
Evening Run
15,1km Distance
01:29:41 Time
05:57/km Pace
959 Calories
3 chữ A ❤️
10,1km Distance
01:15:11 Time
07:28/km Pace
679 Calories
Valentine’s Trắng à 🥰
0,6km Distance
04:17 Time
06:39/km Pace
44 Calories
Evening Run