|

DAR CHALLENGE 2020 - Tháng 3

1,9km Distance
26:05 Time
13:52/km Pace
120 Calories
Afternoon Walk
11,7km Distance
01:30:36 Time
07:43/km Pace
756 Calories
Lâu lắm mới đc chạy :) tks ae DAR đã làm pacer cho con rùa nè bò ;)
5,4km Distance
39:43 Time
07:23/km Pace
350 Calories
Morning Run
3,5km Distance
29:54 Time
08:30/km Pace
228 Calories
Morning Run
5,1km Distance
39:15 Time
07:45/km Pace
328 Calories
Evening Run
1,4km Distance
06:45 Time
04:42/km Pace
92 Calories
Morning Run
6,7km Distance
56:06 Time
08:25/km Pace
447 Calories
Evening Run
1,2km Distance
11:51 Time
09:29/km Pace
82 Calories
Afternoon Run