|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 11/05/2020 00:00 - 31/05/2020 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 09/05/2020 13:33 - 06/06/2020 23:59

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

🔔🔔DAR CHALLENGE 2020🏆

Kết quả hợp lệ: là các hoạt động thoả mãn đồng thời các điều kiện: 1 Tuần
1 Các loại hoạt động chạy bộ (run) và đi bộ (walk) ngoài trời
2. Pace trung bình hợp lệ của hoạt động không nhanh hơn 3 phút/1km và không chậm hơn 10 phút/km (3<=pace<=10)
Số km tối thiểu 1 buổi chạy là 3km. (Sau block 4 tuần các member có thể thay đổi combo)
3. Mỗi VĐV chỉ được liên kết một tài khoản Strava duy nhất trong quá trình diễn ra thử thách
4. Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ tracklog khi kết nối với Strava. Kết quả Strava phải ở chế độ Public trong suốt thời gian diễn ra thử thách.
- Tiêu chí hoàn thành
Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký.
Hạng mục
Các cự ly: 20, 25, 35, 50KM
Số KM không hoàn thành sẽ được nộp vào quỹ ăn chơi theo các nhóm sau:
20Km - 25.000VNĐ/1KM
25Km - 15.000VNĐ/1KM
35Km - 10.000VNĐ/1KM
50Km - 5.000VNĐ/1KM
(*) Đây là thử thách nội bộ chỉ dành riêng cho DAR

Hoạt động sẽ được ghi nhận

Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone và Followers YES NO
WALK 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km Everyone và Followers YES NO

* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Không chấp nhận những workout import bằng tay

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành

Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Tuần 1 11/05/2020 00:00 17/05/2020 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 18/05/2020 10:00 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 2 18/05/2020 00:00 24/05/2020 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 25/05/2020 10:00 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia
Tuần 3 25/05/2020 00:00 31/05/2020 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/06/2020 10:00 Theo lựa chọn khi đăng ký tham gia