|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

0,9km Distance
10:08 Time
11:07/km Pace
75 Calories
Night Run
15,1km Distance
01:45:08 Time
06:58/km Pace
1228 Calories
Challenge Saitama 20/100
7,6km Distance
01:19:46 Time
10:26/km Pace
619 Calories
Afternoon Walk
1,1km Distance
06:28 Time
06:08/km Pace
85 Calories
Evening Walk
6,0km Distance
01:09:47 Time
11:36/km Pace
488 Calories
Afternoon Walk
1,6km Distance
16:14 Time
10:17/km Pace
128 Calories
Evening Walk
12,0km Distance
01:24:05 Time
06:59/km Pace
980 Calories
Evening Run
13,1km Distance
01:27:39 Time
06:41/km Pace
1066 Calories
Challenge Saitama 19/100
15,5km Distance
01:38:00 Time
06:18/km Pace
1268 Calories
Challenge Saitama 18/100
15,1km Distance
01:42:56 Time
06:48/km Pace
1233 Calories
Evening Run
21,2km Distance
02:29:20 Time
07:02/km Pace
1730 Calories
Chạy tụt quần là có thật ạ... Challenge Saitama 17/100
3,0km Distance
35:38 Time
11:44/km Pace
250 Calories
Evening Run
3,4km Distance
36:33 Time
10:39/km Pace
279 Calories
Afternoon Run
3,1km Distance
31:56 Time
10:14/km Pace
255 Calories
Lunch Run
0,5km Distance
05:20 Time
10:32/km Pace
42 Calories
Morning Run
15,1km Distance
01:49:28 Time
07:14/km Pace
1234 Calories
Evening Run
15,0km Distance
01:37:19 Time
06:28/km Pace
1226 Calories
Challenge Saitama 16/100.  (1 vòng Hồ Tây)
12,0km Distance
01:18:50 Time
06:32/km Pace
981 Calories
Mưa mát dễ chịu hẳn.   Hơn cả chuột lột
11,6km Distance
01:18:17 Time
06:43/km Pace
948 Calories
Challenge Saitama 15/100... Vẫn là oiii...💪💪💪
27,2km Distance
03:00:40 Time
06:37/km Pace
2220 Calories
Challenge Saitama 14/100.        Lê lết trời oi bức..