|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

Phan Toàn 31/05/2020 05:24 followers_only Morning Run
5,0km Distance
35:45 Time
07:07/km Pace
313 Calories
Morning Run
Phan Toàn 29/05/2020 18:59 followers_only Evening Run
5,2km Distance
31:36 Time
06:03/km Pace
298 Calories
Evening Run
Phan Toàn 27/05/2020 20:48 followers_only Evening Run
10,0km Distance
01:01:46 Time
06:08/km Pace
577 Calories
Evening Run
Phan Toàn 27/05/2020 05:42 followers_only Morning Run
5,2km Distance
30:40 Time
05:54/km Pace
294 Calories
Morning Run
Phan Toàn 24/05/2020 17:59 followers_only Afternoon Run
5,0km Distance
30:41 Time
06:07/km Pace
303 Calories
Afternoon Run
Phan Toàn 24/05/2020 05:47 followers_only Morning Run
10,7km Distance
01:04:05 Time
05:57/km Pace
609 Calories
Morning Run
Phan Toàn 21/05/2020 05:46 followers_only Morning Run
5,0km Distance
30:01 Time
05:59/km Pace
290 Calories
Morning Run
Phan Toàn 17/05/2020 06:27 followers_only Morning Run
10,0km Distance
01:00:01 Time
05:59/km Pace
553 Calories
Morning Run
Phan Toàn 15/05/2020 05:52 followers_only Morning Run
5,0km Distance
28:52 Time
05:43/km Pace
262 Calories
Morning Run
Phan Toàn 12/05/2020 05:51 followers_only Morning Run
5,0km Distance
29:24 Time
05:50/km Pace
287 Calories
Morning Run