|

DAR CHALLENGE 2020 - "Tháng 5 - Thắp lửa đam mê "

Thống kê
Thành viên
20
Quãng đường (km)
2186.2
Thời gian
9.20:11:33
Km/Runner
109,3
RANK FullName Total Distance Total Time 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05
1 151,9 19:23:16 64,6 21,4 5,1 6,3 4,4 35,2
2 85,0 11:23:22 7,7 21,3 10,1 8,9