DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Tham gia
Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 08/05/2021 00:00 - 31/05/2021 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 09/05/2021 09:00 - 09/05/2021 21:10

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

Chào mừng ACE DAR quay trở lại với DAR CHALLENGE 2021.
 
LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI
 
Quy định: là các hoạt động thoả mãn đồng thời các điều kiện: 
1 Các loại hoạt động chạy bộ (run) và đi bộ (walk) ngoài trời
2. Pace trung bình hợp lệ của hoạt động không nhanh hơn 3 phút/1km và không chậm hơn 10 phút/km (3<=pace<=10)
3. Số km tối thiểu 1 buổi chạy là 3km.
4. Mỗi VĐV chỉ được liên kết một tài khoản Strava duy nhất trong quá trình diễn ra thử thách
5. Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ tracklog khi kết nối với Strava. Kết quả Strava phải ở chế độ Public trong suốt thời gian diễn ra thử thách.

- Tiêu chí hoàn thành
Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký.
 
Mỗi thành viên chọn 1 cự ly thuộc các nhóm sau:
 
NAM:
Nhóm CHIM CÔNG - Tối thiểu hoàn thành: 250 KM trong đó có 1 WO: 30 km.
Nhóm CHIM QUẠ - Tối thiểu hoàn thành: 200 KM trong đó có 1 WO: 25 km.
Nhóm CHIM RI - Tối thiểu hoàn thành: 160 KM trong đó có 1 WO: 23 km.
 
NỮ:
Nhóm BƯƠM BƯỚM - Tối thiểu hoàn thành: 120 KM trong đó có 1 WO: 21 km.
 
GIẢI THƯỞNG:
 
1. BTC dựa vào kết quả hoàn thành chọn 10 runner có số KM hoàn thành nhiều nhất ( CHIM CÔNG: 2 members, CHIM QUẠ: 2 members, CHIM RI: 2 members, BƯƠM BƯỚM: 4 members). 10 runner này quay số trúng thưởng chọn giải : NHẤT, NHÌ , BA.
 
2. Số KM không hoàn thành sẽ được nộp vào quỹ DAR: 5,000 VND/ 1KM.
 
3. Nếu không có WO tối thiểu : BQT rất vui thông báo ACE được nộp quỹ DAR số tiền = Số KM của WO x 5,000 VND và tất nhiên ACE sẽ mất cơ hội quay số trúng thưởng.

(*) Đây là thử thách nội bộ chỉ dành riêng cho DAR

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km 3.0 Km Everyone và Followers YES NO
WALK 03:00 Min/Km 10:00 Min/Km 3.0 Km Everyone và Followers YES NO


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
All time 08/05/2021 00:00 31/05/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/06/2021 10:00