Hoạt động DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Morning Run
everyone
6,3km
Distance
43:12
Time
06:54/km
Pace
429
Calories
Morning Run
Thuan Lam
31/05/2021 21:05
Night Run
everyone
16,2km
Distance
01:43:35
Time
06:22/km
Pace
1240
Calories
Night Run
Cung Tố Mai
31/05/2021 21:24
Đi dạo nhưng không mát
everyone
3,5km
Distance
31:37
Time
09:01/km
Pace
199
Calories
Đi dạo nhưng không mát
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
47:53
Time
06:14/km
Pace
532
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
7,7km
Distance
46:10
Time
06:00/km
Pace
532
Calories
Night Run
Trùng với workout trên garmin
Hoang anh
31/05/2021 21:20
Night Run
everyone
6,4km
Distance
39:57
Time
06:13/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
20:10
Time
06:44/km
Pace
143
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
41:39
Time
06:39/km
Pace
267
Calories
Evening Run
Minh Ngọc
31/05/2021 18:59
Evening Run
everyone
19,2km
Distance
02:34:13
Time
08:02/km
Pace
1086
Calories
Evening Run
Thuan Lam
31/05/2021 18:32
Evening Run
everyone
20,3km
Distance
02:05:08
Time
06:10/km
Pace
1283
Calories
Evening Run
Nguyen Thuy
31/05/2021 19:10
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
01:24:05
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Hung
31/05/2021 18:59
Evening Run
everyone
9,9km
Distance
01:21:19
Time
08:13/km
Pace
546
Calories
Evening Run
Tuan Phuong Ngo
31/05/2021 19:13
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:46
Time
07:04/km
Pace
508
Calories
Evening Run
Tuan Phuong Ngo
31/05/2021 19:13
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:10:12
Time
07:01/km
Pace
508
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
25:14
Time
08:16/km
Pace
202
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
45:05
Time
06:32/km
Pace
266
Calories
Morning Run
Nguyễn Bá Phúc
31/05/2021 18:41
Evening Run
everyone
13,1km
Distance
01:16:39
Time
05:50/km
Pace
726
Calories
Evening Run
Mạnh Tuấn
31/05/2021 17:50
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
01:00:10
Time
04:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Thanh Loan
31/05/2021 18:31
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
51:20
Time
06:23/km
Pace
497
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
3,1km
Distance
28:41
Time
09:24/km
Pace
203
Calories
Evening Walk