DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Mạnh Tuấn Nam 483,27 1.17:01:15 26 24
2 NGUYEN DUY LAM Nam 452,92 1.15:34:12 23 22
3 Nguyễn Đắc Cư Nam 370,00 1.16:48:13 31 24
4 Hung Nam 369,00 1.23:47:06 34 20
5 bình bùi Nam 360,90 1.16:10:34 33 23
6 Nguyen Thuy Nữ 354,26 1.18:15:21 33 24
7 Nguyễn Bá Phúc Nam 350,12 1.12:42:16 26 23
8 Cung Tố Mai Nữ 342,15 1.17:38:52 36 24
9 Nguyễn Đoàn Nam 318,01 1.08:19:18 27 19
10 Tuan hero Nam 315,64 1.18:21:07 17 16
11 Tuan Phuong Ngo Nam 293,90 1.09:35:41 20 19
12 Muathu Hanoi Nam 284,78 1.02:36:12 24 24
13 Phung Van Thanh Nam 275,75 1.01:47:37 23 19
14 Nguyen The Doan Nam 256,58 1.04:57:37 27 21
15 Minh Ngọc Nam 250,43 1.00:03:18 17 16
16 Thuan Lam Nam 250,39 1.00:28:12 19 16
17 Hoang Long Nam 248,51 1.10:33:30 20 17
18 Huyen Endy Nữ 243,74 1.05:57:42 21 19
19 Kường Eleven Nam 229,75 1.02:17:40 23 17
20 Dương Vạn Xuân Nam 218,09 21:22:05 25 23
21 Hoang anh Nam 217,85 1.02:16:29 26 21
22 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 213,98 22:20:46 20 17
23 Nguyễn Văn Thuyết Nam 206,53 17:53:54 18 15
24 Nguyễn Thị Hưởng Nữ 200,20 21:54:56 23 20
25 Nguyễn Hoàng Nam Nam 190,76 20:58:32 22 15
26 hoang quoc Nam 183,30 19:23:00 22 17
27 Chi Đào Nam 179,13 19:14:26 21 16
28 Hoàng Minh Tuấn Nam 173,63 18:41:47 19 16
29 Nguyễn xuân việt Nam 171,55 15:50:40 15 14
30 Nguyễn Văn Tước Nam 170,87 19:11:23 17 17
31 Dũng Yêu DAR ♥️ Nam 162,35 17:34:35 22 20
32 Phan Toàn Nam 160,80 16:45:04 14 13
33 Hà Quang Duy Nam 139,68 15:12:03 20 19
34 Thanh Loan Nữ 130,45 13:18:22 15 11
35 Trinh Dac Chung Nam 126,24 16:41:49 13 10
36 Tuấn Huy Nam 124,15 11:47:21 10 10
37 Nguyễn Công Trung Nam 103,58 12:03:40 13 11
38 Nga Nguyễn Nữ 94,89 11:46:23 18 15
39 Nguyen Xuan Phong Nam 94,16 10:31:24 6 6
40 Vũ Vương Nam 91,39 09:53:38 4 3
41 Susan Tran Nữ 65,23 08:53:36 9 9
42 Tùng Trần Nam 64,78 06:38:08 11 10
43 Tờ Rinh ❤ Anh 💋 Nữ 43,11 05:33:08 5 4