DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05
1 Mạnh Tuấn 483,3 1.17:01:15 12,2 23,7 18,3 19,2 18,0 16,2 13,9 30,7
2 NGUYEN DUY LAM 452,9 1.15:34:12 16,0 15,6 15,6 15,6 15,5 15,4 15,2
3 Nguyễn Đắc Cư 370,0 1.16:48:13 6,9 12,5 26,3 18,6 19,4 16,5 3,5 11,5
4 Hung 369,0 1.23:47:06 20,8 3,0 25,4 21,7 22,4 25,3 12,3
5 bình bùi 360,9 1.16:10:34 15,5 24,9 10,5 10,9 10,2 10,1 10,2
6 Nguyễn Bá Phúc 350,1 1.12:42:16 13,1 13,1 13,1 13,3 12,3 12,3 13,1
7 Nguyễn Đoàn 318,0 1.08:19:18 5,2 5,2 4,3 9,4 8,3 5,3
8 Tuan hero 315,6 1.18:21:07 10,1 21,2 11,4 10,1
9 Tuan Phuong Ngo 293,9 1.09:35:41 10,0 18,0 15,0 25,3 13,0 7,0 12,0
10 Phung Van Thanh 275,8 1.01:47:37 11,1 10,1 20,2 7,0 10,0 6,8
11 Nguyen The Doan 256,6 1.04:57:37 5,4 27,4 9,6 10,2 4,4 10,0
12 Minh Ngọc 250,4 1.00:03:18 19,2 33,1 21,3 15,4 9,1
13 Thuan Lam 250,4 1.00:28:12 36,5 33,0 14,2 12,2 12,2
14 Hoang Long 248,5 1.10:33:30 8,5 8,7 16,3 8,3 20,3 10,6
15 Kường Eleven 229,8 1.02:17:40 7,4 11,2 8,8 30,5 4,5
16 Dương Vạn Xuân 218,1 21:22:05 9,3 21,4 8,0 4,6 12,4 8,3 11,3 5,4
17 Hoang anh 217,9 1.02:16:29 11,0 25,6 8,1 3,3 7,1 10,2 20,1
18 Nguyễn Văn Thuyết 206,5 17:53:54 25,1 15,2 10,0
19 Nguyễn Hoàng Nam 190,8 20:58:32 5,5 10,5 3,4 8,3 6,9 4,1
20 hoang quoc 183,3 19:23:00 9,6 9,2 10,4 8,3
21 Chi Đào 179,1 19:14:26 5,2 15,2 10,7
22 Hoàng Minh Tuấn 173,6 18:41:47 7,9 12,2 4,6 6,6
23 Nguyễn xuân việt 171,5 15:50:40 6,3 10,1 11,0
24 Nguyễn Văn Tước 170,9 19:11:23 7,7 23,1 10,0
25 Dũng Yêu DAR ♥️ 162,4 17:34:35 4,4 3,9 3,0 3,0 5,0 3,0
26 Phan Toàn 160,8 16:45:04 7,3
27 Hà Quang Duy 139,7 15:12:03 3,1 3,0 9,0 11,0 3,3 10,5
28 Trinh Dac Chung 126,2 16:41:49 16,3 15,5 7,2
29 Tuấn Huy 124,1 11:47:21 10,2
30 Nguyễn Công Trung 103,6 12:03:40 12,0
31 Nguyen Xuan Phong 94,2 10:31:24
32 Vũ Vương 91,4 09:53:38
33 Tùng Trần 64,8 06:38:08 6,3 6,8 4,6