|

DAR - LUYỆN TẬP HÀNG NGÀY ĐUỔI NGAY CÔ VI

Thống kê
Nhóm
4
Thành viên
43
Quãng đường (km)
9634.7
Thời gian
43.12:18:53
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 10 3154,8 13.04:04:32
2 13 2748,8 12.18:28:33
3 12 2327,3 10.20:09:33
4 8 1345,8 6.12:00:14