|

HBHM Challenge 2020 - PVMTC Running Club

10,1km Distance
01:41:12 Time
10:01/km Pace
812 Calories
Evening Run
7,9km Distance
01:01:59 Time
07:50/km Pace
636 Calories
Cố gắng mà vẫn không thể cưỡng lại ông trời 🌧
4,8km Distance
24:46 Time
05:10/km Pace
396 Calories
Evening Run
10,4km Distance
02:07:31 Time
12:18/km Pace
831 Calories
Thử dạo quanh phố phường bằng xe căng hải xem sao
7,2km Distance
01:02:14 Time
08:39/km Pace
577 Calories
Afternoon Run
10,2km Distance
01:36:54 Time
09:27/km Pace
823 Calories
Afternoon Run
8,2km Distance
01:12:12 Time
08:51/km Pace
656 Calories
Afternoon Run
8,2km Distance
01:53:19 Time
13:51/km Pace
653 Calories
Evening Walk
11,3km Distance
01:41:14 Time
08:59/km Pace
905 Calories
Afternoon Run
7,1km Distance
01:11:02 Time
10:03/km Pace
567 Calories
Afternoon Run
9,8km Distance
01:44:14 Time
10:36/km Pace
789 Calories
Evening Run
8,4km Distance
01:11:48 Time
08:30/km Pace
678 Calories
Afternoon Run
9,8km Distance
01:29:16 Time
09:04/km Pace
790 Calories
Afternoon Run
6,6km Distance
54:19 Time
08:16/km Pace
525 Calories
Evening Run