Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tran Hang
31/12/2020 22:44
Night Run
everyone
1,4km
Distance
19:10
Time
13:37/km
Pace
92
Calories
Night Run
Cuong Hoang
31/12/2020 22:51
Night Run
everyone
0,2km
Distance
02:37
Time
11:48/km
Pace
13
Calories
Night Run
Tran Hang
31/12/2020 21:34
Night Run - vì medal ý nghĩa này mà đi xem pháo bông cũng phải ráng bám sát trận địa 🌞🌞🌞
everyone
4,0km
Distance
55:47
Time
13:46/km
Pace
264
Calories
Night Run - vì medal ý nghĩa này mà đi xem pháo bông cũng phải ráng bám sát trận địa 🌞🌞🌞
Võ Văn Dũng
29/12/2020 05:33
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
36:22
Time
06:32/km
Pace
386
Calories
Morning Run
Cuong Hoang
31/12/2020 11:09
Lunch Run
everyone
29,1km
Distance
04:25:52
Time
09:07/km
Pace
1773
Calories
Lunch Run
Cuong Hoang
29/12/2020 18:13
Evening Run
everyone
30,1km
Distance
04:55:41
Time
09:48/km
Pace
1791
Calories
Evening Run
Cuong Hoang
30/12/2020 21:55
Night Run
everyone
1,4km
Distance
13:49
Time
09:59/km
Pace
108
Calories
Night Run
le hoa
31/12/2020 20:21
The last run in 2020.
everyone
14,3km
Distance
01:38:54
Time
06:56/km
Pace
877
Calories
The last run in 2020.
Võ Thanh Tâm
31/12/2020 20:21
Evening Run
everyone
6,9km
Distance
01:15:21
Time
10:56/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Nguyễn Tiến
31/12/2020 20:29
Dạo tối
everyone
6,7km
Distance
01:03:34
Time
09:30/km
Pace
0
Calories
Dạo tối
Night Run
everyone
0,8km
Distance
03:34
Time
04:14/km
Pace
70
Calories
Night Run
12.31 km: Goodbye 2020 ! (avg.Pace 6:48; avg.HR 130)
everyone
12,3km
Distance
01:23:38
Time
06:47/km
Pace
794
Calories
12.31 km: Goodbye 2020 ! (avg.Pace 6:48; avg.HR 130)
Phuc Hoang Dai
31/12/2020 19:06
Evening Run
everyone
3,8km
Distance
38:34
Time
10:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
48:33
Time
08:59/km
Pace
455
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
44:22
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Đặng Vũ Tuấn
31/12/2020 16:14
Afternoon Run
everyone
22,6km
Distance
02:08:29
Time
05:41/km
Pace
1279
Calories
Afternoon Run
Tran Hang
31/12/2020 17:42
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
01:37:37
Time
09:08/km
Pace
685
Calories
Afternoon Run
Thanh Loan
31/12/2020 17:38
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
57:17
Time
05:39/km
Pace
534
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
11:13
Time
09:04/km
Pace
85
Calories
Evening Run
Nguyễn Tiến
31/12/2020 17:07
Chào năm 2020. Đón 2021. Một cảm giác thật tuyệt vời
everyone
20,2km
Distance
01:43:01
Time
05:05/km
Pace
0
Calories
Chào năm 2020. Đón 2021. Một cảm giác thật tuyệt vời