Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Phạm Văn Việt
19/12/2020 17:30
Afternoon Run
everyone
7,9km
Distance
51:40
Time
06:33/km
Pace
700
Calories
Afternoon Run
Phạm Văn Việt
19/12/2020 17:20
Afternoon Run
everyone
0,2km
Distance
02:18
Time
10:34/km
Pace
19
Calories
Afternoon Run
Phạm Văn Việt
12/12/2020 18:26
Evening Run
everyone
12,1km
Distance
01:13:45
Time
06:04/km
Pace
1078
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
12/12/2020 18:18
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
01:56
Time
09:00/km
Pace
19
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
08/12/2020 21:59
Night Run
everyone
0,3km
Distance
03:35
Time
10:15/km
Pace
31
Calories
Night Run
Phạm Văn Việt
06/12/2020 18:44
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
01:06:58
Time
08:07/km
Pace
733
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
29/11/2020 18:22
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
33:05
Time
06:35/km
Pace
446
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
29/11/2020 18:09
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
02:47
Time
10:18/km
Pace
24
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
28/11/2020 18:26
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:37
Time
06:12/km
Pace
896
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
28/11/2020 18:15
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
02:31
Time
09:32/km
Pace
23
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
22/11/2020 18:24
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
43:28
Time
06:02/km
Pace
639
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
22/11/2020 18:13
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
02:23
Time
10:02/km
Pace
21
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
21/11/2020 19:19
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
01:01:35
Time
07:43/km
Pace
709
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
21/11/2020 19:11
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
02:36
Time
08:12/km
Pace
28
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
15/11/2020 06:03
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
59:54
Time
07:07/km
Pace
751
Calories
Morning Run
Phạm Văn Việt
14/11/2020 19:03
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
31:36
Time
05:57/km
Pace
471
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
14/11/2020 18:43
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
02:07
Time
11:18/km
Pace
16
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
01/11/2020 18:23
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
01:09:47
Time
05:35/km
Pace
1110
Calories
Evening Run
Pace quá thấp tại một khoảng thời gian
Phạm Văn Việt
01/11/2020 18:16
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
02:46
Time
12:46/km
Pace
19
Calories
Evening Run
Phạm Văn Việt
25/10/2020 05:00
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:13:42
Time
06:20/km
Pace
1887
Calories
Morning Run