Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Morning Run
everyone
3,1km
Distance
19:09
Time
06:10/km
Pace
197
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
1,5km
Distance
25:24
Time
16:34/km
Pace
162
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Lần đầu làm chuyện ấy: VnExpress Huế 2020
everyone
21,4km
Distance
01:50:54
Time
05:10/km
Pace
1433
Calories
Lần đầu làm chuyện ấy: VnExpress Huế 2020
Run run
everyone
10,1km
Distance
55:45
Time
05:30/km
Pace
661
Calories
Run run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
45:29
Time
05:33/km
Pace
482
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
1,5km
Distance
16:16
Time
10:51/km
Pace
136
Calories
Night Run
Xách giày ra đường mùa lạnh
everyone
5,0km
Distance
25:01
Time
04:58/km
Pace
297
Calories
Xách giày ra đường mùa lạnh
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
12:09
Time
05:49/km
Pace
120
Calories
Evening Run
Morning Run - ướt
everyone
7,2km
Distance
40:47
Time
05:39/km
Pace
565
Calories
Morning Run - ướt
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
14:33
Time
12:12/km
Pace
127
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
22:30
Time
04:29/km
Pace
291
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
12:00
Time
05:43/km
Pace
126
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:01:22
Time
06:04/km
Pace
751
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
49:03
Time
06:03/km
Pace
223
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
30:38
Time
06:03/km
Pace
138
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
14:25
Time
09:38/km
Pace
113
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:53
Time
06:07/km
Pace
446
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
6,7km
Distance
39:58
Time
05:59/km
Pace
535
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
48:49
Time
05:29/km
Pace
503
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
39:59
Time
05:59/km
Pace
380
Calories
Morning Run