Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Morning Run
everyone
8,9km
Distance
52:02
Time
05:49/km
Pace
846
Calories
Morning Run
Lấy sức đi TBH uống rượu thịt mèo 😅😅😅
everyone
7,9km
Distance
46:13
Time
05:49/km
Pace
750
Calories
Lấy sức đi TBH uống rượu thịt mèo 😅😅😅
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
55:56
Time
05:16/km
Pace
1005
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
48:28
Time
05:48/km
Pace
792
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
31:33
Time
05:59/km
Pace
527
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,9km
Distance
01:18:45
Time
06:05/km
Pace
1227
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
55:29
Time
05:34/km
Pace
941
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
01:10:15
Time
05:46/km
Pace
1193
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:01:42
Time
05:08/km
Pace
1140
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,4km
Distance
58:03
Time
06:09/km
Pace
898
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
54:05
Time
05:11/km
Pace
989
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
58:11
Time
05:29/km
Pace
1003
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
49:43
Time
05:13/km
Pace
901
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
51:42
Time
05:34/km
Pace
879
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
54:27
Time
07:10/km
Pace
719
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
32:30
Time
04:54/km
Pace
623
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
48:11
Time
05:10/km
Pace
870
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
43:28
Time
05:24/km
Pace
744
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:04:46
Time
06:11/km
Pace
992
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
56:48
Time
07:05/km
Pace
760
Calories
Morning Run