Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Evening Run
everyone
6,3km
Distance
44:42
Time
07:07/km
Pace
526
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
01:01:46
Time
12:19/km
Pace
437
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time
05:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
03:39
Time
13:51/km
Pace
23
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:14:44
Time
07:16/km
Pace
860
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
59:11
Time
13:08/km
Pace
377
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
07:31
Time
12:44/km
Pace
49
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
33:38
Time
11:01/km
Pace
268
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:08:25
Time
06:44/km
Pace
849
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,5km
Distance
54:33
Time
12:07/km
Pace
394
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,6km
Distance
01:41:09
Time
06:54/km
Pace
1224
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
12:00
Time
10:57/km
Pace
92
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
0,2km
Distance
02:14
Time
11:30/km
Pace
17
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
16:39
Time
11:11/km
Pace
126
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,6km
Distance
01:23:15
Time
06:37/km
Pace
1051
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
09:44
Time
09:24/km
Pace
87
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
23:13
Time
06:43/km
Pace
289
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
09:03/km
Pace
1
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
0,8km
Distance
10:48
Time
14:15/km
Pace
64
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
20:43
Time
11:58/km
Pace
151
Calories
Morning Run