Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Nguyễn Tiến
31/12/2020 20:29
Dạo tối
everyone
6,7km
Distance
01:03:34
Time
09:30/km
Pace
0
Calories
Dạo tối
Nguyễn Tiến
31/12/2020 17:07
Chào năm 2020. Đón 2021. Một cảm giác thật tuyệt vời
everyone
20,2km
Distance
01:43:01
Time
05:05/km
Pace
0
Calories
Chào năm 2020. Đón 2021. Một cảm giác thật tuyệt vời
Nguyễn Tiến
31/12/2020 16:07
Dạo dạo
everyone
2,0km
Distance
18:34
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Dạo dạo
Nguyễn Tiến
31/12/2020 15:00
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
11:48
Time
11:11/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Tiến
30/12/2020 20:29
Dạo tối
everyone
8,0km
Distance
01:24:37
Time
10:34/km
Pace
0
Calories
Dạo tối
Nguyễn Tiến
30/12/2020 04:10
Ngày 30/12. Gió giật cấp 10, thần kinh giật cấp 15!
everyone
11,1km
Distance
01:14:49
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Ngày 30/12. Gió giật cấp 10, thần kinh giật cấp 15!
Nguyễn Tiến
29/12/2020 20:46
Dạo tối
everyone
3,7km
Distance
38:13
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Dạo tối
Nguyễn Tiến
29/12/2020 09:50
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
10:09
Time
09:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Tiến
29/12/2020 03:43
Sáng 29/12
everyone
18,3km
Distance
01:48:03
Time
05:53/km
Pace
0
Calories
Sáng 29/12
Nguyễn Tiến
28/12/2020 20:31
Tối 28/12. Đi bộ
everyone
6,7km
Distance
01:03:12
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Tối 28/12. Đi bộ
Nguyễn Tiến
28/12/2020 17:23
Chiều 28/12. 🍺🍺🍺
everyone
11,3km
Distance
59:22
Time
05:14/km
Pace
0
Calories
Chiều 28/12. 🍺🍺🍺
Nguyễn Tiến
28/12/2020 04:35
28/12. Lá cờ
everyone
9,3km
Distance
59:11
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
28/12. Lá cờ
Nguyễn Tiến
27/12/2020 16:32
Chiều 27/12. Cố chút cho đủ FM
everyone
14,0km
Distance
01:19:09
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Chiều 27/12. Cố chút cho đủ FM
Nguyễn Tiến
27/12/2020 09:33
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
01:06
Time
08:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Tiến
27/12/2020 03:14
Sáng 27/12. Chạy nhẹ nhẹ 😁
everyone
28,1km
Distance
03:04:38
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Sáng 27/12. Chạy nhẹ nhẹ 😁
Nguyễn Tiến
26/12/2020 16:25
Chiều 26/11
everyone
12,3km
Distance
01:00:11
Time
04:52/km
Pace
0
Calories
Chiều 26/11
Nguyễn Tiến
26/12/2020 12:39
Lunch Run
everyone
1,0km
Distance
11:10
Time
11:09/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Nguyễn Tiến
26/12/2020 04:31
Sáng 26/12
everyone
9,0km
Distance
54:20
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Sáng 26/12
Nguyễn Tiến
25/12/2020 18:16
Evening Run
everyone
0,5km
Distance
04:24
Time
08:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Workout đã bị xóa
Nguyễn Tiến
25/12/2020 17:51
Chiều 25 tháng 12
everyone
5,0km
Distance
24:07
Time
04:47/km
Pace
0
Calories
Chiều 25 tháng 12