Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Trần Nhân
29/12/2020 05:35
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
48:39
Time
04:49/km
Pace
736
Calories
Morning Run
Trần Nhân
28/12/2020 05:56
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
36:05
Time
07:08/km
Pace
368
Calories
Morning Run
Trần Nhân
22/12/2020 11:36
Lunch Run
everyone
22,3km
Distance
01:38:54
Time
04:25/km
Pace
1639
Calories
Lunch Run
Trần Nhân
20/12/2020 17:37
Afternoon Run_10/10 hoàn thành thử thách 🏃🏼‍♂️
everyone
10,2km
Distance
54:46
Time
05:22/km
Pace
745
Calories
Afternoon Run_10/10 hoàn thành thử thách 🏃🏼‍♂️
Trần Nhân
19/12/2020 13:14
Afternoon Run_9/10
everyone
10,0km
Distance
56:05
Time
05:36/km
Pace
726
Calories
Afternoon Run_9/10
Trần Nhân
18/12/2020 17:44
Afternoon Run_8/10
everyone
10,2km
Distance
57:21
Time
05:38/km
Pace
747
Calories
Afternoon Run_8/10
Trần Nhân
17/12/2020 05:54
Morning Run_7/10
everyone
10,1km
Distance
53:05
Time
05:16/km
Pace
733
Calories
Morning Run_7/10
Trần Nhân
16/12/2020 18:00
Evening Run_6/10
everyone
10,0km
Distance
54:00
Time
05:22/km
Pace
740
Calories
Evening Run_6/10
Trần Nhân
15/12/2020 18:00
Evening Run_5/10
everyone
10,1km
Distance
53:09
Time
05:15/km
Pace
744
Calories
Evening Run_5/10
Trần Nhân
14/12/2020 18:08
Evening Run_4/10
everyone
10,0km
Distance
44:11
Time
04:23/km
Pace
739
Calories
Evening Run_4/10
Trần Nhân
13/12/2020 16:53
Afternoon Run_3/10
everyone
10,0km
Distance
55:10
Time
05:30/km
Pace
736
Calories
Afternoon Run_3/10
Trần Nhân
12/12/2020 05:47
Morning Run_2/10
everyone
10,2km
Distance
54:15
Time
05:18/km
Pace
748
Calories
Morning Run_2/10
Trần Nhân
11/12/2020 18:01
Evening Run_1/10
everyone
10,1km
Distance
51:24
Time
05:06/km
Pace
740
Calories
Evening Run_1/10
Trần Nhân
06/12/2020 07:07
Thanh hoá city trail 2020
everyone
21,4km
Distance
01:48:14
Time
05:03/km
Pace
1658
Calories
Thanh hoá city trail 2020
Trần Nhân
04/12/2020 18:05
Evening Run
everyone
11,1km
Distance
58:14
Time
05:14/km
Pace
820
Calories
Evening Run
Trần Nhân
02/12/2020 05:47
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
46:30
Time
04:30/km
Pace
756
Calories
Morning Run
Trần Nhân
30/11/2020 17:59
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
35:25
Time
05:44/km
Pace
447
Calories
Afternoon Run
Trần Nhân
28/11/2020 17:24
Afternoon Run
everyone
30,0km
Distance
02:23:16
Time
04:46/km
Pace
2210
Calories
Afternoon Run
Trần Nhân
24/11/2020 18:00
Evening Run
everyone
15,1km
Distance
01:07:58
Time
04:30/km
Pace
1108
Calories
Evening Run
Trần Nhân
19/11/2020 17:55
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
44:25
Time
04:24/km
Pace
739
Calories
Afternoon Run