Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Afternoon Run
everyone
9,8km
Distance
54:56
Time
05:35/km
Pace
812
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
58:05
Time
05:36/km
Pace
693
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
30:28
Time
05:16/km
Pace
477
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
32:17
Time
05:21/km
Pace
370
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:07:19
Time
06:24/km
Pace
867
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:08:52
Time
06:25/km
Pace
676
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
01:05:28
Time
06:02/km
Pace
895
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
10,9km
Distance
01:05:24
Time
05:59/km
Pace
701
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,8km
Distance
01:01:14
Time
06:16/km
Pace
618
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:32
Time
06:14/km
Pace
827
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
49:40
Time
06:24/km
Pace
639
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
49:37
Time
06:23/km
Pace
506
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:14:19
Time
06:40/km
Pace
917
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:14:29
Time
06:43/km
Pace
691
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,3km
Distance
01:13:32
Time
06:31/km
Pace
929
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
01:13:43
Time
06:35/km
Pace
700
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,6km
Distance
01:30:52
Time
06:40/km
Pace
1124
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
13,5km
Distance
01:30:45
Time
06:42/km
Pace
855
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,5km
Distance
02:12:10
Time
06:09/km
Pace
1768
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:11:33
Time
06:11/km
Pace
1342
Calories
Afternoon Run