Hoạt động HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Hoàng Vũ Nguyên
28/12/2020 17:55
Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
41:06
Time
05:56/km
Pace
484
Calories
Afternoon Run
Hoàng Vũ Nguyên
21/12/2020 07:00
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
10:38
Time
12:25/km
Pace
47
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
20/12/2020 21:46
Night Run
everyone
1,0km
Distance
06:08
Time
05:56/km
Pace
84
Calories
Night Run
Hoàng Vũ Nguyên
19/12/2020 17:43
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
23:35
Time
06:51/km
Pace
279
Calories
Afternoon Run
Hoàng Vũ Nguyên
18/12/2020 17:55
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
32:51
Time
05:54/km
Pace
388
Calories
Afternoon Run
Hoàng Vũ Nguyên
17/12/2020 05:42
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
19:45
Time
05:54/km
Pace
234
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
16/12/2020 18:03
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
45:58
Time
05:54/km
Pace
551
Calories
Evening Run
Hoàng Vũ Nguyên
13/12/2020 07:25
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
19:43
Time
05:54/km
Pace
233
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
12/12/2020 05:30
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
50:46
Time
06:05/km
Pace
595
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
09/12/2020 05:31
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
39:28
Time
06:57/km
Pace
390
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
07/12/2020 05:29
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
38:28
Time
06:27/km
Pace
422
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
04/12/2020 18:21
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
20:14
Time
06:13/km
Pace
230
Calories
Evening Run
Hoàng Vũ Nguyên
03/12/2020 05:18
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
53:38
Time
06:28/km
Pace
571
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
30/11/2020 05:37
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
39:42
Time
07:08/km
Pace
451
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
29/11/2020 05:49
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:11:26
Time
05:54/km
Pace
1562
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
26/11/2020 05:16
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
32:55
Time
05:55/km
Pace
393
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
25/11/2020 21:45
Night Run
everyone
1,1km
Distance
13:30
Time
12:08/km
Pace
61
Calories
Night Run
Hoàng Vũ Nguyên
24/11/2020 05:15
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:00:56
Time
07:22/km
Pace
568
Calories
Morning Run
Hoàng Vũ Nguyên
22/11/2020 17:33
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:18:17
Time
07:06/km
Pace
788
Calories
Afternoon Run
Hoàng Vũ Nguyên
22/11/2020 22:17
Night Run
everyone
5,1km
Distance
29:12
Time
05:44/km
Pace
414
Calories
Night Run