HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Vinh Runners 18 7591,1 36.19:38:37
2 TEAM_KHT 10 3808,3 21.21:02:19
3 QTR - Quảng Trị Runners 4 3111,8 13.00:58:12
4 NRF - NEU Runners and Friends 3 2092,4 11.18:24:25
5 VATM Vinh Runners 5 2044,1 9.04:47:57
6 Thanh Tam Nghe An 1 1918,2 9.16:48:07
7 NAN-KINHDOANH 15 1580,6 8.15:21:18
8 Hạ Tầng Truyền dẫn Viettel Nghệ An 6 1440,2 7.06:32:00
9 VKL Team 1 1 1164,9 6.05:06:44
10 HCR 1 996,0 4.07:27:55
11 Viettel Bình Dương 2 882,9 5.04:34:37
12 Runer_NXOK53 Hà Nội 1 817,2 3.09:03:26
13 BIDV Bắc Đắk Lắk 2 710,1 2.13:31:54
14 Team Hội nhà báo Nghệ An 2 705,7 4.03:02:23
15 VIETTEL NGHỆ AN RUNNERS 2 645,9 3.03:47:19
16 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh 1 631,1 1.18:35:50
17 VIETTEL BẮC KẠN 1 626,9 2.11:57:56
18 A25 runers 1 614,6 4.12:16:29
19 NAN VINH RUNNERS 4 548,3 2.13:30:59
20 Kỹ Thuật viettel Nghệ An 7 545,2 2.22:25:36
21 Nghĩa Đàn Runing 8 532,5 2.10:00:59
22 HRC 2 506,6 2.05:18:17
23 Thanh Trì Runners - TTR 1 503,6 2.00:21:50
24 CÁI MÉP THỊ VẢI RUN 1 477,5 2.02:19:50
25 Team Tăng Động 95-98 1 467,4 2.21:36:46
26 TH RUNNER 1 279,5 1.06:49:56
27 NAN _ KHDN 3 273,9 1.08:23:28
28 Mekong Delta Runners 1 263,4 1.16:57:13
29 Xóm nhà lá 1 241,7 1.06:23:13
30 VTNET-3 RUNNERS & FRIENDS 1 241,5 1.09:46:16
31 VIETTEL Bạc Liêu 2 223,4 1.10:45:13
32 XDR 1 180,9 19:03:26
33 Viettel Nghệ An 5 164,7 16:55:35
34 Đội xe VT nghệ an 1 120,5 13:54:49
35 VBRC - Vungtau Beach Running Club 1 100,9 14:05:22
36 DAR - DongAnh Runners 1 85,0 08:40:47
37 Run Like a Child 1 57,5 08:42:08
38 HUNG NGUYEN RUNNERS 3 48,2 07:06:02
39 plush up chaleenge 1 44,6 06:03:44
40 Viettel Quỳ Châu 7 38,5 06:25:56
41 @iRace và những người bạn 1 29,9 05:14:53
42 TEAM YÊN THÀNH 2 27,0 03:54:52
43 VIETTEL HOANG MAI 2 23,9 03:24:02
44 Tân Kỳ 1 13,7 01:52:08
45 TEAM DIỄN CHÂU 3 12,7 01:21:42
46 Nghi Lộc Runing 1 11,9 01:23:50
47 NAM ĐÀN - NGHỆ AN RUNNING 9 11,4 01:35:10
48 Quỳnh Lưu runner 2 10,6 01:32:43
49 Anh sơn 1 9,3 01:44:11
50 Thanh Chương quê ta 3 8,2 01:09:31