|

HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Thống kê
Nhóm
59
Thành viên
236
Quãng đường (km)
60273.4
Thời gian
293.23:08:55
RANK Team Member Total Distance Total Time
51 1 4,3 00:29:25
52 6 4,3 00:47:36
53 1 0,0 00:00:11
54 1 0,0 00:00:08
55 1 0,0 00:00:00
56 1 0,0 00:00:00
57 1 0,0 00:00:00
58 1 0,0 00:00:00
59 2 0,0 00:00:00