HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Distance Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
151 Dũng Hà 0,0 00:00:00
152 Công Dương 0,0 00:00:00
153 Hoàng Tân Việt 0,0 00:00:00
154 Võ xuân dũng 0,0 00:00:00
155 Chau Hai 0,0 00:00:00
156 Nguyễn Hữu Nam 0,0 00:00:00
157 Nguyễn cảnh phương 0,0 00:00:00
158 VIETTEL-NAN-KỲ SƠN 0,0 00:00:00
159 Lưu Thị Ngân 0,0 00:00:00
160 NGUYỄN VĂN THẮNG 0,0 00:00:00
161 Trung Hiếu Trần 0,0 00:00:00
162 Trương Huy Hoài 0,0 00:00:00
163 Nguyen Truong Giang 0,0 00:00:00
164 Huỳnh Hoàng Thơ 0,0 00:00:00
165 Nguyễn Quốc Duy 0,0 00:00:00
166 Ngô Khoai 0,0 00:00:00
167 Chung Nguyễn 0,0 00:00:00