HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Võ Văn Dũng Nam 717,77 3.15:29:43 161 80
2 Phan Hữu Hà Nam 283,71 1.11:42:38 65 37
3 Nguyễn Đặng Thanh Cương Nam 245,39 1.00:48:06 29 23
4 Nguyễn Khắc Triển Nam 117,85 15:11:15 40 30
5 ANH HỮU Nam 75,53 11:20:18 22 19
6 tho nguyen Nam 0,00 00:00:00 0 0