HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
1 Võ Văn Dũng Nam 299,47 1.13:06:27
2 Phan Hữu Hà Nam 166,26 21:15:22
3 Nguyễn Đặng Thanh Cương Nam 120,07 11:53:58
4 Nguyễn Khắc Triển Nam 69,92 09:04:01
5 ANH HỮU Nam 57,71 08:55:15
6 tho nguyen Nam 0,00 00:00:00