HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
1 Nguyễn duy hải Nam 377,89 2.06:08:04
2 Lợi Nguyễn Công Nam 346,65 1.16:54:29
3 Nguyễn Diệu Linh Nữ 276,66 1.12:03:38
4 Hoàng nghĩa tuấn Nam 242,54 1.07:36:17
5 Tam My Nữ 154,32 1.04:22:09
6 Lê Doãn Hùng Nam 62,66 10:54:46
7 Nguyễn Đình Hòa Nam 5,07 00:34:26
8 Hoang Bui Van Nam 3,17 00:37:23
9 Nguyễn Thị Như Hoài Nữ 1,93 00:22:10
10 Đặng Xuân Tiến Nam 0,00 00:00:00