HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11
1 Nguyễn cảnh phương Nam 0,00 00:00:00
2 Trần thị khuyên Nữ 0,00 00:00:00
3 Bùi thị phượng Nữ 0,00 00:00:00
4 Lê thị trang Nữ 0,00 00:00:00
5 Nguyễn thị thương huyền Nữ 0,00 00:00:00
6 Lưu Thị Ngân Nữ 0,00 00:00:00
7 Lê Thị Hương Nữ 0,00 00:00:00
8 Nguyễn thị quỳnh anh Nữ 0,00 00:00:00
9 Ngũ lan anh Nữ 0,00 00:00:00