HOME WIFI NGHỆ AN RUNNING AWARDS 2020

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12
1 Nguyễn Đình Chiến 3071,2 12.18:25:04 9,1 9,1 18,2 29,9 16,6 48,0 61,4 34,2
2 Nguyễn Minh Hải 1909,8 7.18:47:50 6,1 5,4 9,1 13,0 30,5 6,3
3 Nguyễn Tiến 1605,6 6.20:51:31 30,0 19,1 23,1 27,3 42,3 22,4 17,7 10,0
4 Chiến Anh Đinh 1348,2 8.05:03:58 10,0 9,2 7,2 1,5 7,6
5 Đặng Vũ Tuấn 1303,4 5.13:01:36 37,6 62,9 42,4 46,1 57,7 20,3 33,5 45,9
6 Trần Văn Ba 1178,5 6.18:15:50 8,6 11,4 8,0 23,0 5,4 10,0 14,4
7 Hà Quang Mạnh 1164,9 6.05:06:44 1,8 4,0 53,2 8,7 12,4
8 Hoàng Cầm 1147,5 5.22:52:53 30,0 13,6 35,1 22,7 3,4 26,8
9 Lê Văn Minh 1018,2 6.02:44:16 10,0 7,5 7,6 0,4 2,4 1,1 15,7
10 Nguyễn Hoàng Anh 996,0 4.07:27:55 5,6 7,2 6,4 42,8 5,3 2,6 10,3
11 Nguyễn duy hải 950,2 5.10:50:32 6,0 9,9 17,5 8,2 19,9 6,3 8,0 3,9
12 Trần Nhân 931,1 3.11:32:23 10,1 5,0
13 Lợi Nguyễn Công 928,8 4.11:15:04 21,7 24,4 21,8 1,4 7,1
14 Nguyễn Văn Hưng 926,3 6.01:30:13
15 Nguyễn Quốc Cường 926,1 3.21:58:46 3,1 21,4 10,1
16 Đinh mạnh thắng 884,0 4.18:30:53 10,2 13,9 21,5 29,1 46,1 16,1 18,3
17 Tuấn Tài 866,7 3.21:14:50 10,1 16,2 11,4 14,4 12,8 11,3 11,3
18 Minh An 843,5 3.09:57:30 10,0 11,4 12,5 16,0 44,9 11,3
19 Tạ Hữu Phương 817,2 3.09:03:26 15,5 21,2 15,2 10,3 10,7
20 thuong phi 808,1 4.00:14:05 13,2 2,6 9,1 11,8 6,0 14,9 13,0 13,1
21 Đặng Đình Hưng 779,1 3.03:47:07 14,4 6,9 14,1 44,7 4,2 14,6 20,5
22 Pham hong van 749,0 3.01:09:15 44,7 5,0 8,5
23 Võ Văn Dũng 717,8 3.15:29:43 8,5 4,6 8,9 2,3 14,4 14,2 4,0 16,2
24 Nguyễn Thanh Hải 688,3 2.23:52:26 8,9 7,9 10,6
25 Lê Duy Mạnh Yến Sào 677,8 3.04:03:40 12,3 5,6 21,9 11,1 5,6 6,7 10,1
26 Lê Thành Nam 658,1 2.09:08:29 11,2 4,5 27,9 21,4 64,0 22,0 6,2 26,1
27 Nguyen xuan dong 645,9 3.03:47:19 21,8
28 Lê Quang Trung 631,1 1.18:35:50 10,3 17,3 24,2 24,0 45,8 43,3
29 Trần Văn Thắng 626,9 2.11:57:56 12,2 13,0 12,4 22,1
30 Hoàng nghĩa tuấn 615,7 3.10:05:59 11,3 0,3 10,3 5,1
31 Cuong Hoang 614,6 4.12:16:29 29,4 1,4 30,1 13,0 30,1 12,4 9,3
32 Nguyễn Hoài Thắng 593,2 3.12:47:20 3,4 21,0
33 Hoàng Hải Nam 585,4 2.00:58:25 7,0 4,3 9,0 4,6
34 Vo Trong Giap 580,4 2.14:47:07 23,8
35 Hoàng Khánh Dương 572,4 2.13:34:11 10,4 6,0 10,7 10,9 10,0
36 Tuan Ngo 551,4 2.04:57:28 20,2 5,1 18,2 17,7
37 Đặng Công Huân 538,0 2.07:40:37 10,0 13,0 17,0 10,0
38 Kim Minnie 505,5 2.16:09:02 8,6 12,0 0,5 8,2 5,0 10,3
39 Lê Đại Tôn 503,6 2.00:21:50 13,4 7,5 12,5 2,4 2,4 3,4 2,6
40 TRẦN XUÂN HÙNG 500,8 2.05:46:42 15,3 23,4 12,4
41 Phan Lê Thanh Nhân 489,2 2.06:38:17 11,2 13,1 9,9 23,1 8,5
42 Hai Nam Nguyen 477,5 2.02:19:50 5,0 36,0 27,5 24,5 10,5 21,0 19,0
43 Nguyễn Trường Sung 476,1 2.02:42:32 29,9 6,8 10,2 8,8 17,1 3,1 13,3
44 Nguyễn Anh Tuấn 467,4 2.21:36:46
45 Chin Nguyen 466,1 2.01:09:37 12,0 15,2 10,1
46 William Huang 464,9 1.22:40:58 9,3 8,4 41,2 9,1
47 Nguyễn Công Hào 464,1 2.09:29:07 20,2 22,0 1,5 2,9 2,9
48 Phuc Hoang Dai 462,4 2.10:25:11 3,8 4,8 2,8 29,1 5,9 3,1
49 Hàn Trung Đông 428,8 1.22:16:16 10,3
50 le hoa 401,8 2.01:18:44 14,3 8,0 16,2 5,5